גשר חי בין בתי ספר

 
אוכלוסיית יעד: תלמידים (כיתות ה'-ו' / ז'-ח') בקהילות השותפות שלנו.

מורים, מנהלים ומפקחים שנושאי זהות יהודית, זהות ישראלית, ציונות ו"עמיות" יהודית קרובים לליבם. הורי תלמידים המשתתפים בתוכנית (עתידי) מספר משתתפים: 325 (11 בתי ספר, 295 תלמידים ו-30 מורים)

יעדי הפרויקט:

* ביסוס קשרים אישיים ומקצועיים בין מנהיגות בתי הספר בכל קהילה: בית שמש, מטה יהודה, וושינגטון, דרום אפריקה
* בניית שותפות עם מפקחי משרד החינוך במחוז ועם צוותי מחלקות החינוך בבית שמש ומטה יהודה.
* ביסוס קשרים עם מחלקות החינוך היהודי הפורמאליים והבלתי פורמאליים בתפוצות
*בחירת כיתות (גילאי הילדים ושיעורים) אשר ישתתפו בתוכנית מכל אחד מבתי הספר
" הפעלת התוכנית במשך שנת הלימודים בכיתות שנבחרו
* לבחור \ לעצב את תוכנית הלימודים הפורמאלית והלא-פורמאלית אשר תילמד בכיתות בכל אחד מבתי הספר ( לדוגמא חברים מעבר לים, העדשה היהודית, ותוכניות נוספות במידה ויוצגו וייבחרו)
* הכשרת המורים ללמד את תוכנית הלימודים שנבחרה
* זיהוי הורה מתנדב לליווי התוכנית בכל אחד מבתי הספר

לכל הכתבות בנושא גשר חי לחץ כאן

אודות yaaritk